Archidat Partners - nieuws - voor-ontwerp-en-aanbesteding-veilige-waarden-voor-de-kritieke-staaltemperatuur
Javascript is uitgeschakeld

Voor ontwerp en aanbesteding: veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur

Geplaatst: 19-05-2015
Voor ontwerp en aanbesteding: veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur
Beeld: Bouwen met Staal

Bouwen met Staal heeft deze maand het rapport ‘Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding’ uitgebracht. Deze 36 pagina’s tellende publicatie biedt tabellen en grafieken met de veilige, minimale waarden voor de kritieke temperatuur van de basiscomponenten van stalen (hoofd)draagconstructies van gebouwen: kolommen, liggers en trekstaven.

Uit de grafieken en tabellen in het rapport kan de constructeur aflezen wat de ‘eigen’ brandwerendheid van het constructiedeel is en hoe dik de eventuele brandwerende bescherming dient te zijn. Deze brandwerende bescherming kan zijn een brandwerende beplating, -bespuiting of -verf (opschuimende coating). Ook geeft het rapport inzicht in de gevolgen van de keuze van bijvoorbeeld een lichter of zwaarder profiel voor de kolom, ligger of staaf of van een hogere staalsoort van het profiel voor de kritieke staaltemperatuur en daarmee voor de laagdikte van de brandwerende bescherming.
Door de kritieke staaltemperaturen van de verkozen profielen op te nemen in het bestek kunnen leveranciers van brandwerende materialen eenduidige offertes uitbrengen. Op hun beurt kunnen constructeurs, adviseurs of aannemers de offertes ook op gelijkwaardige basis beoordelen.

Het rapport opent met een overzichtstabel met de minimale kritieke staaltemperaturen van kolommen en liggers per gebruiksfunctie volgens het Bouwbesluit 2012 (zoals woon-, kantoor-, bijeenkomstfunctie).

Bijlage A bevat de grafieken met de minimale kritieke staaltemperaturen voor kolommen, wederom per gebruiksfunctie, in een zeslaags gebouw. Hierbij is uitgegaan van een HEA 240-kolom in staalsoort S355 en relatief zware verdiepingvloeren.

De grafieken in bijlage B geven de minimale kritieke staaltemperaturen voor kolommen bij variatie van ontwerpparameters, bijvoorbeeld een ándere gebouwhoogte, een lichtere verdiepingvloer, een alternatief profieltype of een andere staalsoort.
Alle grafieken in deze bijlage zijn gebaseerd op grafiek 2 van bijlage A. Door een grafiek in B te vergelijken met deze basisgrafiek wordt duidelijk wat het effect is op de kritieke staaltemperatuur bij een alternatieve ontwerpparameter.
In bijlage C zijn 18 grafieken uit de bijlagen A en B ook in tabelvorm gezet.

Alle kritieke staaltemperaturen in het rapport zijn minimale waarden, een soort ondergrenzen voor gegarandeerd brandveilige oplossingen. De waarden zijn bepaald aan de hand van de Eurocodes NEN-EN 1990 + Nationale Bijlage (voor de combinaties van de mechanische belastingen, de opgelegde belastingen en de combinatiefactoren), NEN-EN 1991-1-1 + NB (voor de thermische belasting) en NEN-EN 1993-1-2 + NB (voor de mechanische belasting).

Het rapport is samengesteld door Ralph Hamerlinck, brandveiligheidsadviseur bij Bouwen met Staal, op initiatief en met ondersteuning van de Technische Commissie Brandveiligheid van staalconstructies (TC 3) van Bouwen met Staal.

Het rapport is als PDF kosteloos te downloaden.

Overig partnersnieuws

 

Onze partners

  • GevelMeesters
  • IsoBouw Systems
  • BMI Monier
  • Kingspan Insulation
  • Knauf
  • Köster afdichtingssystemen
  • MAGNUM Heating
Sluit deze advertentie