“Wij hebben een duurzaam product!”
Javascript is uitgeschakeld

“Wij hebben een duurzaam product!”

Geplaatst: 16-03-2021
“Wij hebben een duurzaam product!”

“Wij hebben een duurzaam product!” Je hoort het veel bedrijven roepen. Maar wanneer is een product duurzaam? Het product gaat lang mee, is mensvriendelijk gemaakt en bevat geen giftige of andere gevaarlijke stoffen. Maar duurzaam is méér dan dat.

In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat, als we een product milieukundig willen beoordelen, we dit doen volgens een bepaalde methode, de levenscyclus analyse (LCA). Het product wordt dan beoordeeld over zijn gehele levenscyclus, van grondstofwinning, transport, fabricage, transport, inbouwen op de bouwplaats, gebruiks- en onderhoudsfase en de einde levensduur fase. De LCA maakt op deze wijze inzichtelijk wat de milieueffecten van een product zijn. En op deze wijze kan je ook zien hoe een specifiek product scoort ten opzichte van alternatieve producten.

Omdat Faay als leverancier ook graag duidelijkheid wil geven over de duurzaamheid van haar producten heeft zij de LCA door Ecochain laten berekenen middels de methode Activity Based Footprinting. Alle processen die het milieu kunnen beïnvloeden zijn hierin meegenomen. Van grondstofwinning tot het moment dat de producten aan het einde van de levensduur zijn. Bij de berekening worden diverse elementen meegenomen, zoals het gebruik van energie, CO2, transport en zelfs eventuele sloopprocessen. De uitkomst van deze LCA is vervolgens ook als milieuprofiel opgenomen in De Nationale Milieudatabase (NMD).

Duurzaam bouwen is kijken naar de toekomst
Met deze milieuprofielen wordt het voor bedrijven snel inzichtelijk waar in de productieketen de grootste milieu-impact tot stand komt. Milieuprestaties van de producten zijn hierdoor direct inzichtelijk en op deze wijze kan er ook worden aangestuurd op verbeteringen.

Meer informatie: https://www.faay.nl/wij-zijn-duurzaam/

Overig partnersnieuws

 

Onze partners

  • Duco Ventilation & Sun Control
  • Dycore
  • Leviat
  • Derbigum duurzame dakbedekking
  • Van de Vin ramen en kozijnen
  • Faay Vianen
  • Fakro Nederland
Sluit deze advertentie