Archidat Partners - velox
Javascript is uitgeschakeld

Velox

Velox

Contactgegevens

Klaaskampen 6a
1251 KP LAREN

Klaaskampen 6a
1251 KP LAREN

Tel.:
E-mail:
Web:
Velox stelt zichzelf dagelijks de vraag: hoe gaan we met elkaar winnen in die nieuwe, snelle, veranderende wereld? Wij vinden dat de ontwikkelingen te hard gaan om ze voor jezelf te houden. De technologieën te impactvol om je er niet in te verdiepen. De projecten te omvangrijk om ze zelf te realiseren. En de belangen te groot om niet alle kennis te verenigen. Daarin zien we onze taak onze professionals van alles kennis te voorzien om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en om de markt waarin wij opereren te laten delen in onze kennis. We zijn een organisatie met gedreven en gecommitteerde consultants die een sterke binding hebben met onze professionals. We beschikken over veel inhoudelijke kennis binnen de expertises bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde en kunnen jouw organisatie ondersteunen met projectmanagement, bouwvoorbereiding, engineering en directievoering & toezicht op alle niveaus.

Artikelen van Velox

Projectbureau Velox draagt bij aan datacenters voor Equinix

Projectbureau Velox draagt bij aan datacenters voor Equinix

Op het Science Park in Amsterdam wordt al meer dan een decennium gebouwd aan datacenters voor Equinix. In 2012 werd AM3 geopend, in 2017 AM4 en momenteel wordt er gebouwd aan AM7. Aan de datacenters voor Equinix hebben drie Velox-professionals bijgedragen met - op het moment van schrijven - zo'n 2400 manuren. Een Uitvoerder Bouwkunde, een BIM Modelleur Werktuigbouwkunde en een Uitvoerder Elektrotechniek hebben hun kennis en kunde ingezet om de datacenters gebruiksklaar te maken. Om ervoor te zorgen dat ze 24 uur per dag enorme serverruimtes kunnen faciliteren voor internetverkeer en gegevensopslag.

 

Onze partners

  • Tonzon
  • Kingspan Unidek
  • VBI
  • VELUX Nederland
  • Wédéflex Duurzame Daksystemen
  • ACO
  • Xella Nederland SILKA
Sluit deze advertentie